I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ДОСТАВЧИКЪТ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет платформата artnakit.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ‘КУПИ’, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите.

Наименование на Доставчика:

“БРАЙТЕД” ЕООД

ЕИК: 204797428

Адрес по регистрация: гр. София

ж.к. Връбница-2, бл.601, вх.Б, ет.7, ап.64. (не е физически магазин)

2. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: 02 / 915 35 18

факс: 02 / 915 35 25

e-mail: kzld@cpdp.bg

уеб-сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите (КЗП)

Адрес: 1000 София, пл.”Славейков” №4А,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

уеб-сайт: www.kzp.bg

3. Продуктите, които се намират на Интернет страницата на artnakit.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на творците/търговците в платформата. Снимките на продуктите(стоките) имат за цел да представят продукта, като е възможно да има минимални разминавания в цветовете и тоналностите, когато артикулът е разглеждан на компютърен екран, мобилен телефон, таблет и т.н.

4. След натискане на бутона “Купи”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5. ТВОРЦИТЕ/ТЪРГОВЦИТЕ имат право да направят отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични или не могат да бъдат изработени, в съответствие с техните условия за доставка, посочен в страниците им. ТВОРЦИТЕ/ТЪРГОВЦИТЕ уведомяват потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

Наличните варианти за заплащане са:

  • Чрез наложен платеж (с пощенски паричен превод) на куриерската фирма при доставка;
  • По банков път чрез превод по сметката на твореца/търговеца. / Избирайки заплащане по банка при финализиране на поръчката, ще видите банковата сметка на търговеца./ Доставката ще бъде направена след получаване на превода. 

IV. ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Връщането и замяната на закупена стока става според общите условия на творците/търговците, обявени на техните страници. Доставчикът не е страна по договора между клиента и твореца/търговеца;

Моля, не изпращайте пратки преди да сте се свързали с търговците!

Трябва да информирате за решението си да отмените покупката. За тази цел се попълва формата за запитване до твореца/търговеца.

ВАЖНО:

Пратки с върната стока, които поради небрежност и неподходяща опаковка, са били повредени при транспортирането, ще бъдат върнати на клиента за негова сметка. Молим да не забравяте старателно да опаковате и да осигурите целостта на пратката. Връщания, направени по начин различен от инструкциите по-горе, МОГАТ ДА НЕ БЪДАТ УВАЖЕНИ ОТ ТВОРЦИТЕ/ТЪРГОВЦИТЕ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет платформата artnakit.com.

2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата на твореца/търговеца в платформата на artnakit.com.

5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ПЛАТФОРМАТА, се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Брайтед ЕООД услуги;

• да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети ДОСТАВЧИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез artnakit.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката;

5а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

2. ДОСТАВЧИКЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на artnakit.com.

3. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ДОСТАВЧИКА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез artnakit.com.

3а. След получаване на плащането ТВОРЕЦЪТ/ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената от него за покупка стока и да я достави в срок и във вид, съответстващ на описанието в страницата на ТВОРЕЦА/ТЪРГОВЕЦА.

4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ДОСТАВЧИКА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от ТВОРЕЦА/ТЪРГОВЕЦА информация за стоката.

5. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани, в съответствие с Политиката за поверителност на платформата.

6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДОСТАВЧИКА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес privacy@artnakit.com. ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ДОСТАВЧИКА ще използва информацията, са описани в Политиката за поверителност и ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън неговия контрол.

8. ДОСТАВЧИКЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ДОСТАВЧИКА , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита за обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ДОСТАВЧИКЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата arnakit.com на своя компютър.

2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

3. Под “Доставчик” се разбира притежателят на платформата artnakit.com, в качеството му на доставчик на услуга.

4. Под “Творец/Търговец” се разбира всеки регистриран в платформата творец, който предлага за продажба свои артикули – предмети на изкуството или на занаятите.

5. Интернет платформата artnakit.com е собственост на ДОСТАВЧИКА.

6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.